Obowiązek informacyjny dla usługobiorców w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez usługodawcę:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo AUTO BORAWSKI Mirosław Karol Borawski. (dalej: „ADMINISTRATOR”), z siedzibą: ul. Kraska 32, 18-400 Łomża. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Kraska 32, 18-400 Łomża lub drogą e-mailową pod adresem: biuro@autoborawski.pl
2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.
3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tj. w oparciu o zgodę osoby, której dane dotyczą.
4. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu obsługi klientów zgodnie z ich zleceniem oraz w celu wystawienia faktury i płatności.
5. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora lub strony trzeciej.
6. Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich.
7. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
8. Administrator będzie przekazywał dane osobowe innym podmiotom, tylko na podstawie przepisów prawa.
9. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez 6 lat, zgodnie z przepisami prawa.
10. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
11. Skargę na działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
12. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale ich nie podanie spowoduje brak możliwości realizacji usługi.
13. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.