Geometria kół 3D, zwana inaczej "zbieżnością" jest wykonywana dopiero po sprawdzeniu stanu zawieszenia pojazdu.
Do pomiaru i oceny zawieszenia kół używamy najnowszego urządzenia włoskiej firmy Ravaglioli. To bardzo precyzyjne urządzenie cyfrowe. Podczas badania sprawdzamy geometrię kół oraz zbieżność, uwzględniając szereg kluczowych elementów:

 • oś symetrii pojazdu
 • geometryczną oś jazdy
 • kąt pochylenia koła
 • kąt pochylenia osi sworznia zwrotnicy
 • kąt wyprzedzenia osi sworznia zwrotnicy
 • zbieżność całkowitą kół (przednich, bądź tylnych)
 • zbieżność połówkową kół (przednich, bądź tylnych)
 • różnicę kątów skrętu kół przy skręcie koła zewnętrznego o 20°
 • maksymalny kąt skrętu kół
 • kąt przesunięcia osi kół
 • kąt nierównoległości osi kół
 • kąt sumaryczny

Na specjalne potrzeby. Posiadamy specjalne uchwyty, które umożliwiają pomiar samochodów o niskim zawieszeniu.

Kompleksowo i najlepiej! Pomiary nierównoległości osi wykonują tylko najnowocześniejsze urządzenie – Auto Borawski dysponuje wyłącznie takimi.